VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 15/03/2017
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2017
 Hà Nội, Cao Bằng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2016
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/03/2013
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Long An, Ninh Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2015
 Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Quảng Ninh
 Thương lượng
 10/05/2015
 Cao Bằng, Phú Yên, Khác
 Thương lượng
 30/06/2013
 Hà Nội, Cao Bằng
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2015
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng
 Thương lượng
 20/11/2011
 Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang
 Thương lượng
 31/10/2014
 Hà Nội, Cao Bằng, Yên Bái
 Thương lượng
 26/08/2014
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái
 Thương lượng
 30/08/2014
 Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thanh Hóa
 Thương lượng
 25/05/2012
 Cao Bằng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm