VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Cần Thơ
 4 triệu - 5 triệu
 30/05/2018
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Cần Thơ
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/04/2018
 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 07/04/2018
 Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 02/04/2018
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Cần Thơ
 Thương lượng
 14/04/2018
 Cần Thơ
 5 triệu - 7 triệu
 18/03/2018
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 24/03/2018
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 15/03/2018
 Cần Thơ
 Thương lượng
 10/03/2018
 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 10/03/2018
 Cần Thơ, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Cần Thơ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm