VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 23/11/2017
 Cà Mau
 7 triệu - 10 triệu
 10/10/2017
 Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cà Mau
 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang
 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2017
 An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 15/06/2017
 An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 05/05/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 15/05/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 15/05/2017
 An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm