VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2017
 Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/03/2017
 Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2016
 Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2016
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 30/03/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 Thương lượng
 28/02/2013
 Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2014
 Hà Nội, Phú Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2013
 Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 29/04/2015
 Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 25/10/2013
 Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 31/01/2016
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/10/2014
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 15/02/2014
 Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm