VIỆC LÀM MỚI

 20 triệu - 25 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh
 20 triệu - 25 triệu
 28/10/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
 Thương lượng
 30/04/2015
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thừa Thiên Huê, Bắc Ninh, Quảng Ninh
 Thương lượng
 20/08/2013
 Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khác
 Thương lượng
 30/11/2014
 Quảng Ninh
 Thương lượng
 30/11/2015
 Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Ninh
 6 triệu - 10 triệu
 15/07/2015
 Quảng Ninh
 Thương lượng
 22/05/2015
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm