VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 09/06/2013
 Ninh Bình
 Thương lượng
 06/12/2014
 Ninh Bình
 Thương lượng
 30/11/2015
 Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Ninh
 Thương lượng
 31/05/2015
 Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm