VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2016
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên, Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 16/05/2018
 Hà Nam
 Thương lượng
 30/01/2015
 Hà Nam
 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2014
 Hà Nam
 Thương lượng
 12/09/2014
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Nam, Hưng Yên, Tuyên Quang
 Thương lượng
 01/06/2014
 Hà Nam
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2013
 Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm