VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 Thương lượng
 31/12/2014
 Bắc Giang
 Thương lượng
 30/04/2013
 Bắc Giang
 12 triệu - 15 triệu
 29/02/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2016
 Bắc Giang
 Thương lượng
 22/05/2015
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
 Thương lượng
 30/04/2014
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm