VIỆC LÀM MỚI

 20 triệu - 25 triệu
 31/12/2016
 Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang
 Thương lượng
 30/06/2014
 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Tuyên Quang
 25 triệu - 30 triệu
 30/12/2015
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Khác
 Thương lượng
 28/02/2015
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm