VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 02/11/2017
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh
 3 triệu - 5 triệu
 05/06/2017
 Trà Vinh
 5 triệu - 8 triệu
 14/05/2014
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/04/2014
 Trà Vinh
 15 triệu - 30 triệu
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Trà Vinh
 Thương lượng
 26/06/2015
 Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh
 Thương lượng
 30/04/2014
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/04/2014
 Trà Vinh
 Thương lượng
 26/06/2014
 Trà Vinh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm