VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 25/01/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 08/12/2016
 Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 15/09/2016
 Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2016
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2015
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2015
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 30/06/2014
 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2016
 Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình
 Cạnh tranh
 31/03/2015
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm