VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/08/2014
 Tây Ninh
 Thương lượng
 31/03/2014
 Đà Nẵng, Hà Nam, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Khác
 Thương lượng
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 4 triệu - 8 triệu
 31/01/2015
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 Thương lượng
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 8 triệu - 15 triệu
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang
 500,000 - 2 triệu
 29/02/2012
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Long An, Tây Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm