VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2017
 Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/08/2016
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/06/2016
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/03/2014
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/03/2014
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/03/2016
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 15/07/2014
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm