VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/03/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 26/02/2017
 Phú Thọ
 20 triệu - 25 triệu
 31/12/2016
 Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2016
 Hà Nội, Phú Thọ
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2015
 Phú Thọ
 Thương lượng
 30/11/2015
 Phú Thọ
 15 triệu - 30 triệu
 30/06/2014
 Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Trị, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/12/2013
 Phú Thọ
 Thương lượng
 31/01/2014
 Phú Thọ
 Thương lượng
 31/01/2014
 Phú Thọ
 Thương lượng
 31/12/2013
 Phú Thọ
 Thương lượng
 01/12/2013
 Phú Thọ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm