VIỆC LÀM MỚI

 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình
 Thương lượng
 20/01/2017
 Nghệ An
 3 triệu - 5 triệu
 30/05/2016
 Nghệ An
 15 triệu - 30 triệu
 31/08/2014
 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Gia Lai, Nghệ An, Thừa Thiên Huê
 3 - 5
 15/07/2015
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 20/03/2015
 Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm