VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 24/03/2018
 Hưng Yên
 Thương lượng
 22/04/2018
 Hà Nội, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hưng Yên
 3 triệu - 5 triệu
 31/08/2017
 Hưng Yên
 25 triệu - 30 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Dương, Hưng Yên
 3 triệu - 5 triệu
 20/05/2017
 Hưng Yên
 Thương lượng
 31/03/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 31/08/2016
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 Thương lượng
 31/07/2016
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/05/2016
 Hà Nội, Hưng Yên
 Thương lượng
 16/06/2016
 Hà Nội, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 15/04/2016
 Hưng Yên
 Thương lượng
 30/04/2014
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 8 triệu - 15 triệu
 30/06/2014
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2016
 Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm