VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 25/03/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hải Phòng, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 20/12/2017
 Hải Phòng
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng
 3 triệu - 5 triệu
 22/12/2017
 Hải Phòng
 5 triệu - 11 triệu
 30/11/2017
 Hải Phòng
 5 triệu - 8 triệu
 30/11/2017
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hải Phòng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm