VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Hải Dương
 Thương lượng
 20/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc
 25 triệu - 30 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 31/03/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 3 triệu - 5 triệu
 05/01/2017
 Hải Dương
 Thương lượng
 31/08/2016
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 10/09/2016
 Hải Dương
 Thương lượng
 31/07/2016
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2016
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2016
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng
 Thương lượng
 30/04/2014
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 Thương lượng
 30/11/2013
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm