VIỆC LÀM MỚI

 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2016
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng
 Thương lượng
 31/05/2015
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng
 Thương lượng
 16/04/2015
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 8 triệu
 10/10/2011
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm