VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/03/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2016
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2016
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng
 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2016
 Hà Nam
 Thương lượng
 31/03/2014
 Đà Nẵng, Hà Nam, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Khác
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2016
 Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2016
 Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình
 Thương lượng
 31/10/2015
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên
 Thương lượng
 31/10/2015
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2015
 Hà Nam
 Cạnh tranh
 31/07/2015
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng
 3 - 5
 15/07/2015
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huê

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm