VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Tháp
 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2017
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
 4 triệu - 5 triệu
 13/03/2014
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 8 triệu
 31/05/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp
 4 triệu - 5 triệu
 10/03/2014
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp
 Thương lượng
 30/09/2015
 Đồng Tháp
 2 triệu - 3 triệu
 13/03/2014
 Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 4 triệu - 5 triệu
 15/02/2014
 Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 5 triệu - 8 triệu
 15/02/2014
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 Cạnh tranh
 31/07/2012
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm