VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Đắc Lắc
 3 triệu - 5 triệu
 12/10/2017
 Đắc Lắc
 Thương lượng
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đắc Lắc, Đồng Nai, Long An
 8 triệu - 15 triệu
 30/09/2014
 Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng
 Thương lượng
 15/01/2014
 Hồ Chí Minh, Đắc Lắc
 3 triệu - 5 triệu
 25/10/2015
 Đắc Lắc
 Thương lượng
 31/12/2014
 Đắc Lắc
 Thương lượng
 30/12/2013
 Hồ Chí Minh, Đắc Lắc
 4 triệu - 7 triệu
 31/08/2012
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đắc Lắc, Hải Phòng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm