VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Gia Lai
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2017
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2017
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 31/10/2017
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 31/10/2017
 Cần Thơ
 5 triệu - 7 triệu
 12/08/2017
 Cần Thơ
 Thương lượng
 30/06/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/06/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang
 3 triệu - 5 triệu
 20/05/2017
 Cần Thơ
 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2017
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
 Thương lượng
 20/04/2017
 Cần Thơ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm