VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/06/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2017
 Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/06/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang
 Thương lượng
 30/06/2016
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/03/2014
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 4 triệu - 5 triệu
 10/03/2014
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp
 Thương lượng
 30/03/2014
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/03/2016
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 26/06/2015
 Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh
 4 triệu - 5 triệu
 13/05/2014
 An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Khánh Hòa, Kiên Giang
 3 triệu - 4 triệu
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang
 4 triệu - 5 triệu
 15/02/2014
 Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm