VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 20/11/2017
 Bình Dương
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 Thương lượng
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 Thương lượng
 01/05/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An
 Thương lượng
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm