VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 Thương lượng
 20/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 06/05/2018
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 25/01/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 07/12/2017
 Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 20/08/2017
 Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm