VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 02/11/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 30/06/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/06/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang
 Thương lượng
 28/03/2017
 Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2016
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ
 Thương lượng
 31/08/2016
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/06/2016
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/07/2014
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu
 Thương lượng
 30/03/2014
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 Thương lượng
 17/07/2014
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu
 Thương lượng
 30/03/2014
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/03/2014
 Bạc Liêu
 Thương lượng
 31/03/2016
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 13/07/2014
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm