VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Giang
 Thương lượng
 20/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 25/01/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2016
 Hà Nội, Bắc Giang
 3 triệu - 5 triệu
 15/12/2016
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm