VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 26/04/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 14/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 02/11/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Cạnh tranh
 31/12/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Lâm Đồng
 Thương lượng
 31/12/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Lâm Đồng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm