VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 An Giang, Vĩnh Long
 Thương lượng
 02/11/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 01/12/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 30/06/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/06/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang
 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2017
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
 20 triệu - 25 triệu
 11/03/2017
 Hà Nội, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu
 20 triệu - 25 triệu
 11/03/2017
 Hà Nội, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu
 20 triệu - 25 triệu
 11/03/2017
 Hà Nội, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2016
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ
 Thương lượng
 30/04/2016
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước
 4 triệu - 5 triệu
 10/03/2014
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp
 Thương lượng
 23/11/2013
 Hồ Chí Minh, An Giang
 3 triệu - 4 triệu
 31/08/2014
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 8 triệu - 15 triệu
 16/06/2014
 An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 05/11/2015
 Hồ Chí Minh, An Giang
 Thương lượng
 31/10/2014
 An Giang
 Thương lượng
 30/09/2014
 An Giang
 3 triệu - 4 triệu
 31/08/2014
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm