VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 10/04/2016
 Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 10 triệu - 12 triệu
 29/02/2016
 Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 30/06/2014
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Yên Bái
 10 triệu - 12 triệu
 20/01/2016
 Ninh Bình, Thanh Hóa, Yên Bái
 25 triệu - 30 triệu
 30/12/2015
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Khác
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2015
 Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm