VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 20/07/2018
 Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 09/06/2017
 Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 4 triệu - 30 triệu
 31/05/2016
 Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 29/02/2016
 Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 16/03/2014
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/10/2013
 Hà Nội, Bắc Giang, Tuyên Quang
 15 triệu - 30 triệu
 28/02/2014
 Ninh Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Khác
 Thương lượng
 31/01/2013
 Tuyên Quang
 Thương lượng
 31/10/2013
 Hà Nội, Tuyên Quang
 Thương lượng
 31/10/2013
 Hà Nội, Bắc Giang, Tuyên Quang
 Thương lượng
 31/01/2015
 Tuyên Quang
 Thương lượng
 31/08/2014
 Hà Nội, Tuyên Quang
 25 triệu - 30 triệu
 30/12/2015
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Khác
 3,500,000 - 5 triệu
 31/03/2014
 Hà Nội, Hà Tây, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm