VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/04/2018
 Trà Vinh
 Thương lượng
 04/01/2018
 Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 03/01/2018
 Trà Vinh
 Thương lượng
 02/11/2017
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh
 Thương lượng
 31/07/2017
 Trà Vinh
 Thương lượng
 30/06/2017
 Trà Vinh
 Thương lượng
 31/05/2017
 Trà Vinh
 Thương lượng
 31/05/2017
 Trà Vinh
 Thương lượng
 30/04/2017
 Hồ Chí Minh, Trà Vinh
 Thương lượng
 31/03/2017
 Trà Vinh
 Thương lượng
 15/03/2017
 Trà Vinh
 Thương lượng
 15/03/2017
 Trà Vinh
 Thương lượng
 30/11/2016
 Trà Vinh
 Thương lượng
 30/09/2016
 Trà Vinh
 Thương lượng
 18/09/2016
 Trà Vinh
 Thương lượng
 31/08/2016
 Trà Vinh
 Thương lượng
 31/07/2016
 Trà Vinh
 4 triệu - 30 triệu
 31/05/2016
 Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/05/2016
 Trà Vinh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm