VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 20/07/2018
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2018
 Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 18/04/2018
 Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 16/12/2017
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 10/10/2017
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 27/09/2017
 Bắc Giang, Thái Bình, Thái Nguyên
 Thương lượng
 02/11/2017
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh
 Thương lượng
 30/07/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 Thương lượng
 28/02/2017
 Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm