VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 16/12/2017
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 10/10/2017
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 27/09/2017
 Bắc Giang, Thái Bình, Thái Nguyên
 Thương lượng
 02/11/2017
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh
 Thương lượng
 30/07/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 Thương lượng
 28/02/2017
 Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 20/11/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/10/2016
 Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm