VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 20/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 23/04/2018
 Hà Nội, Bình Dương, Hà Nam, Thái Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/12/2017
 Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 18/11/2017
 Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 20/10/2017
 Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 5 triệu - 9 triệu
 25/10/2017
 Quảng Ninh, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm