VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 15/08/2017
 Sóc Trăng
 Thương lượng
 25/06/2017
 Sóc Trăng
 Thương lượng
 24/09/2016
 Sóc Trăng
 Thương lượng
 24/09/2016
 Sóc Trăng
 Thương lượng
 16/09/2016
 Sóc Trăng
 Thương lượng
 21/06/2016
 Sóc Trăng
 4 triệu - 30 triệu
 31/05/2016
 Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2016
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng
 8 triệu - 15 triệu
 20/06/2014
 Hồ Chí Minh, Sóc Trăng
 8 triệu - 15 triệu
 30/06/2014
 Sóc Trăng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm