VIỆC LÀM MỚI

 15 triệu - 20 triệu
 15/11/2017
 Quảng Trị
 3 triệu - 5 triệu
 20/10/2017
 Quảng Trị
 7 triệu - 10 triệu
 08/10/2016
 Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 4 triệu - 30 triệu
 31/05/2016
 Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La
 20 triệu - 25 triệu
 31/03/2016
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 31/08/2014
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Thừa Thiên Huê, Long An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2015
 Quảng Trị
 Cạnh tranh
 31/03/2015
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Cạnh tranh
 31/03/2015
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Cạnh tranh
 31/03/2015
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 31/03/2015
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 15 triệu - 20 triệu
 01/01/2014
 Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Trị

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm