VIỆC LÀM MỚI

 4 triệu - 30 triệu
 31/05/2016
 Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2016
 Bình Định, Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 01/06/2014
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Bình, Thanh Hóa, Khác
 Cạnh tranh
 31/03/2015
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Cạnh tranh
 31/03/2015
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Cạnh tranh
 31/03/2015
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 31/03/2015
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 25 triệu - 30 triệu
 31/12/2014
 Hà Tĩnh, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa
 15 triệu - 20 triệu
 01/01/2014
 Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Trị

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm