VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/03/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 11/04/2018
 Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ
 Thương lượng
 31/12/2017
 Phú Thọ
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Khác
 Thương lượng
 30/09/2017
 Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Phú Thọ
 15 triệu - 20 triệu
 30/07/2017
 Bắc Giang, Đồng Nai, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2017
 Bắc Giang, Đồng Nai, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2017
 Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu
 31/07/2017
 Phú Thọ
 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2017
 Phú Thọ
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/06/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 09/06/2017
 Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm