VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 19/08/2016
 Ninh Thuận
 Thương lượng
 30/07/2016
 Ninh Thuận
 4 triệu - 30 triệu
 31/05/2016
 Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2016
 Khánh Hòa, Ninh Thuận
 Thương lượng
 31/03/2014
 Hồ Chí Minh, Ninh Thuận
 Thương lượng
 31/07/2014
 Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đồng Nai, Ninh Thuận
 8 triệu - 10 triệu
 31/12/2014
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắc Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm