VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 22/06/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình
 20 triệu - 25 triệu
 31/07/2018
 Ninh Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 11/06/2018
 Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Ninh Bình
 3 triệu - 5 triệu
 16/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình
 20 triệu - 25 triệu
 31/05/2018
 Ninh Bình
 10 triệu - 12 triệu
 15/05/2018
 Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 15/05/2018
 Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình
 5 triệu - 20 triệu
 20/04/2018
 Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 21/03/2018
 Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 17/03/2018
 Ninh Bình
 12 triệu - 15 triệu
 16/03/2018
 Ninh Bình
 Thương lượng
 28/02/2018
 Nam Định, Ninh Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm