Tuyển dụng nhanh ngành Dệt may - Da giày tại Long An

 VIỆC LÀM MỚI

 3 triệu - 5 triệu
 28/02/2018
 Long An
 7 triệu - 9 triệu
 02/03/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 9 triệu
 02/03/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 9 triệu
 02/03/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Long An
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Long An
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2018
 Long An
 Thương lượng
 31/01/2018
 Long An
 5 triệu - 7 triệu
 10/01/2018
 Long An
 Thương lượng
 28/02/2018
 Long An
 Thương lượng
 28/02/2018
 Long An
 Thương lượng
 30/12/2017
 Long An
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Long An
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Long An
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2017
 Long An
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2017
 Long An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm