VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 10 triệu - 12 triệu
 29/02/2016
 Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 30/06/2013
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Lào Cai, Khác
 Thương lượng
 30/06/2014
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Yên Bái
 Thương lượng
 30/11/2015
 Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An
 Cạnh tranh
 30/09/2013
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Lạng Sơn, Lào Cai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm