Tuyển dụng nhanh ngành Dệt may - Da giày tại Hồ Chí Minh

 VIỆC LÀM MỚI

 20 triệu - 25 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 02/03/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 15 triệu
 15/03/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 15/03/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 25/03/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 9 triệu
 02/03/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 9 triệu
 02/03/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 9 triệu
 02/03/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 03/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm