VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 20/04/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 20/10/2017
 Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 4 triệu - 8 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hải Phòng
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hải Phòng, Quảng Nam
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng
 4 triệu - 8 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm