Tuyển dụng nhanh ngành Dệt may - Da giày tại Hải Dương

 Việc làm mới

 Thương lượng
 23/10/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 05/12/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 Thương lượng
 31/10/2018
 Hải Dương
 10 triệu - 12 triệu
 12/11/2018
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 07/01/2019
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 02/01/2019
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hải Dương
 Thương lượng
 31/10/2018
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 27/12/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu
 18/11/2018
 Hải Dương
 12 triệu - 15 triệu
 25/10/2018
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 03/12/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 03/12/2018
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 04/12/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm