VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2017
 Hà Tĩnh
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2016
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 3 triệu - 5 triệu
 15/03/2016
 Hà Tĩnh
 Thương lượng
 13/06/2013
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/10/2014
 Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nghệ An, Thái Bình
 15 triệu - 30 triệu
 31/03/2014
 Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Khác
 1 triệu - 2 triệu
 31/03/2014
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định, Khác
 >= 30 triệu
 31/12/2015
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/11/2015
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hà Tĩnh, Hải Dương
 25 triệu - 30 triệu
 31/10/2015
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Phú Thọ
 27 triệu - 40 triệu
 31/08/2015
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng
 27 triệu - 40 triệu
 31/07/2015
 Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hưng Yên, Nghệ An
 27 triệu - 35 triệu
 30/07/2015
 Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Nghệ An
 14 triệu - 20 triệu
 31/10/2015
 Bắc Giang, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa
 25 triệu - 30 triệu
 31/12/2014
 Hà Tĩnh, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm