VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Tây, Hải Dương, Ninh Bình
 10 triệu - 12 triệu
 15/07/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây
 15 triệu - 20 triệu
 01/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Nam Định, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 20/08/2016
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội, Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội, Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2016
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hà Tây, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/07/2016
 Hà Tây
 8 triệu - 15 triệu
 10/08/2014
 Hà Tây, Hưng Yên
 Thương lượng
 31/07/2014
 Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 8 triệu
 31/07/2014
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây
 Thương lượng
 18/03/2014
 Hà Nội, Hà Tây, Hưng Yên
 1 triệu - 2 triệu
 30/05/2014
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên, Phú Thọ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm