Tuyển dụng nhanh ngành Dệt may - Da giày tại Hà Nội

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 18/04/2018
 Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình
 5 triệu - 7 triệu
 20/04/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 01/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Giang
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 22/04/2018
 Hà Nội

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm