VIỆC LÀM MỚI

 3 triệu - 5 triệu
 31/01/2018
 Cần Thơ
 10 triệu - 20 triệu
 15/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Cần Thơ, Đà Nẵng, Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 22/11/2017
 Cần Thơ
 7 triệu - 30 triệu
 31/07/2017
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Nai
 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2017
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2016
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2016
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2016
 Cần Thơ
 Thương lượng
 25/10/2016
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 15/10/2016
 Cần Thơ
 5 triệu - 7 triệu
 16/09/2016
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2016
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2016
 Cần Thơ, Lâm Đồng
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2016
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2016
 Cần Thơ
 Thương lượng
 31/05/2016
 Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2016
 Cần Thơ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm